Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน
แผนการจัดหาพัสดุ
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การปฎิบัติงาน
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ใบสมัครเข้ารับการสรรหา เป็นกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลโคกจาน... (28 ม.ค. 2563)  
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการการเลือกต... (28 ม.ค. 2563)  
ประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง (27 ม.ค. 2563)  
เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อครุภัณฑ์ (11 ธ.ค. 2562)
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกะบะ)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า2,500ซีซี... (11 ธ.ค. 2562)
แผนแม่บท ict (04 พ.ย. 2562)
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองค์กร (29 ต.ค. 2562)
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย (29 ต.ค. 2562)
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ) (29 ต.ค. 2562)
สารบัญ แผนดำเนินงาน (18 ต.ค. 2562)
ส่วนที่ 1 แผนดำเนินงาน (18 ต.ค. 2562)
แผนดำเนินงาน 2563 (18 ต.ค. 2562)
แผนดำเนินงาน ครุภัณฑ์ 2563 (18 ต.ค. 2562)
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน 2563 (18 ต.ค. 2562)
บัญชีสรุปแผนดำเนินงาน (18 ต.ค. 2562)
รายงานผลการดำเนินการ แผนการเสริมสรา้งมาตรฐาน วินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการ... (09 ต.ค. 2562)
วิสัยทัศน์และพันธกิจการพัฒนาตำบลโคกจาน (26 ก.ย. 2562)
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) (13 ก.ย. 2562)
ประกาศการขึ้นบัญชีผู้่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (20 ส.ค. 2562)
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) (08 ส.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

เชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรม... (24 ต.ค. 2562)  

เชิญชวนชาวตำบลโคกจาน " หิ... (04 ต.ค. 2562)  

วิสัยทัศน์และพันธกิจการพั... (26 ก.ย. 2562)  

1. เพื่อให้ประชาชนในตำบลโ... (26 ก.ค. 2562)

ันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวล... (26 ก.ค. 2562)

กศน.ประจำตำบลโคกจานส่งเสร... (04 ก.ค. 2562)

ระบบแพทย์ฉุกเฉิน อบต. โ... (18 มิ.ย. 2562)

ขั้นตอนการรับเรื่องราวร้อ... (31 พ.ค. 2562)

จิอาสา ฝายมีชีวิตตำบลโคกจ... (07 พ.ค. 2562)

วิสัยทัศน์ (22 พ.ย. 2561)

โครงการอบรมป้องกันเด็กจมน... (17 ส.ค. 2561)

ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณ... (25 ก.ค. 2561)

ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รั... (06 มิ.ย. 2561)

กลุ่มสัมาชีพบ้านไร่ดง อบร... (21 พ.ค. 2561)

กิจกรรมทำความสะอาด ( Big ... (21 พ.ค. 2561)

การขับเคลื่อนการจัดการขยะ... (21 พ.ค. 2561)

ครงการอบรมการให้ความรู้ด้... (18 เม.ย. 2561)

โครงการจัดกิจกรรมวันครอบค... (18 เม.ย. 2561)

กิจกรรม OD และศึกษาดูงาน (22 ก.พ. 2561)

กิจกรรมประชุมเพิ่มเติมแผน... (08 ก.พ. 2561)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563ไตรมาศ1 (ตุลาคม 2562 - ธันวาคม 2562 )... (03 ก.พ. 2563)  
ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างไตรมาศ4 (กรกฎาคม 2562 - กันยายน 2562 ) (14 ม.ค. 2563)  
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (11 ธ.ค. 2562)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนมิถุนายน 2562 (18 ก.ค. 2562)
เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อครุภัณฑ์ (03 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนพฤษภาคม 2562 (01 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (17 ก.ย. 2561)
การสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กรฏาคม 2561 (17 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (14 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (20 ก.ค. 2561)
การสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม2560 (09 ม.ค. 2561)
การสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน 2560 (09 ม.ค. 2561)
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง คสข. ปี 60 / สัญญา/รายงานจัดซื้อ /จัดจ้าง/ราคสกลาง/ หมู่ท... (05 ม.ค. 2561)
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง คสข. ปี 60 / สัญญา/รายงานจัดซื้อ /จัดจ้าง/ราคสกลาง/ หมู่ท... (05 ม.ค. 2561)
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง คสข. ปี 60 / สัญญา/รายงานจัดซื้อ /จัดจ้าง/ราคสกลาง/ หมู่ท... (05 ม.ค. 2561)
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง คสข. ปี 60 / สัญญา/รายงานจัดซื้อ /จัดจ้าง/ราคสกลาง/ หมู่ท... (05 ม.ค. 2561)
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง คสข. ปี 60 / สัญญา/รายงานจัดซื้อ /จัดจ้าง/ราคสกลาง/ (05 ม.ค. 2561)
แผนปฏิบัติการจักซื้อจัดจ้าง ปี60 (05 ต.ค. 2560)
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฎาคม 59 (29 ก.ย. 2559)
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม 59 (29 ก.ย. 2559)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรส... (12 ก.พ. 2561)  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (22 ธ.ค. 2560)  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ค.) ตำแห... (11 ส.ค. 2560)  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างภารกิจ (สอบ... (04 ส.ค. 2560)
ภาคผนวคแนบท้ายประกาศ การสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนตำบล (อบต. โค... (16 พ.ค. 2556)
ประกาศการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนตำบล (อบต. โคกจาน) (16 พ.ค. 2556)
การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (06 มิ.ย. 2555)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน
ตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 34130
โทรศัพท์ : 0-4542-9344 โทรสาร : 0-4542-9344 อีเมล์ : admin@kokjan.go.th


www.kokjan.go.th