Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน
แผนการจัดหาพัสดุ
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การปฎิบัติงาน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครต าแหน่ง อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ๒ อัตรา ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๗ ส... (07 ส.ค. 2563)  
ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้อ... (06 ส.ค. 2563)  
แนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระ (04 ส.ค. 2563)  
สำเนาบันทึกสำนักงานศูนย์บริหารสถานการณ์ (04 ส.ค. 2563)
file:///C:/Users/USER/Desktop/แนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระ%20(1).pdf (04 ส.ค. 2563)
ประกาศกำหนดแนวทางปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการลงเวลาปฏิบัติราชการด้วยระบบสแกนลายนิ้ว... (30 ก.ค. 2563)
แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร (13 ก.ค. 2563)
แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นในการให้บริการประชาชน (13 ก.ค. 2563)
ประกาศ การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) (09 ก.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอ... (09 ก.ค. 2563)
บัญชีสรุปแผนดำเนินงาน (09 ก.ค. 2563)
แผนการดำเนินงาน ครุภัณฑ์ 2562 (09 ก.ค. 2563)
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน 2562 (09 ก.ค. 2563)
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 2563 (08 ก.ค. 2563)
การนติดตามและปรเมินผล (02 ก.ค. 2563)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน (02 ก.ค. 2563)
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน 2563 (02 ก.ค. 2563)
บัญชีสรุปแผนดำเนินงาน (02 ก.ค. 2563)
แผนการดำเนินงาน2563 (02 ก.ค. 2563)
แผนการดำเนินงาน ครุภัณฑ์ 2563 (02 ก.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ประกาศรับสมัครต าแหน่ง อา... (07 ส.ค. 2563)  

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ อบต.... (31 ก.ค. 2563)  

โครงการพัฒนาโครงข่ายแหล่ง... (13 ก.ค. 2563)  

ประชาสัมพันธ์สินค้าตำบลโค... (13 ก.ค. 2563)

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาช... (13 ก.ค. 2563)

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาช... (08 ก.ค. 2563)

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างกา... (17 มิ.ย. 2563)

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างกา... (17 มิ.ย. 2563)

การป้องกันตนเอง ให้ปลอดภ... (07 เม.ย. 2563)

โครงการจิตอาสา ทำความดี ด... (07 เม.ย. 2563)

การป้องกันและเฝ้าระวังการ... (07 เม.ย. 2563)

ซ้อมบำรุงความชำรุดโคมไฟฟ้... (27 มี.ค. 2563)

ข่าวประชาสัมันธ์การยื่นขอ... (25 มี.ค. 2563)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจ... (20 มี.ค. 2563)

โครงการยกระดับธนาคารต้นไม... (17 มี.ค. 2563)

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉาย... (17 มี.ค. 2563)

ประมวลภาพงานพิธี (17 มี.ค. 2563)

ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ตำ... (17 มี.ค. 2563)

เรื่องความรู้ COVID19 (17 มี.ค. 2563)

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้พ... (17 มี.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม (17 เม.ย. 2563)  
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล หมู่6 (17 เม.ย. 2563)  
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล หมู่9 (17 เม.ย. 2563)  
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล หมู่11 (17 เม.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 6 (17 เม.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 9 (17 เม.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 11 (17 เม.ย. 2563)
ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563ไตรมาศ2 (มกราคม 2563 - มีนาคม 2563 ) (07 เม.ย. 2563)
ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563ไตรมาศ1 (ตุลาคม 2562 - ธันวาคม 2562 )... (03 ก.พ. 2563)
ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างไตรมาศ4 (กรกฎาคม 2562 - กันยายน 2562 ) (14 ม.ค. 2563)
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (11 ธ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนมิถุนายน 2562 (18 ก.ค. 2562)
เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อครุภัณฑ์ (03 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนพฤษภาคม 2562 (01 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (17 ก.ย. 2561)
การสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กรฏาคม 2561 (17 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (14 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (20 ก.ค. 2561)
การสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม2560 (09 ม.ค. 2561)
การสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน 2560 (09 ม.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรส... (12 ก.พ. 2561)  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (22 ธ.ค. 2560)  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ค.) ตำแห... (11 ส.ค. 2560)  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างภารกิจ (สอบ... (04 ส.ค. 2560)
ภาคผนวคแนบท้ายประกาศ การสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนตำบล (อบต. โค... (16 พ.ค. 2556)
ประกาศการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนตำบล (อบต. โคกจาน) (16 พ.ค. 2556)
การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (06 มิ.ย. 2555)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน
ตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 34130
โทรศัพท์ : 0-4542-9344 โทรสาร : 0-4542-9344 อีเมล์ : admin@kokjan.go.th


www.kokjan.go.th